Photography by David Myers; Brighton 2017

Ennill Gwobr yng Nghystadleuaeth ROSL 2018

Share…

        

Ennill Gwobr yng Nghystadleuaeth ROSL

Mercher, 28ain Chwefror 2018

Er gwaetha’r eira a’r gwyntoedd cryf, roedd diwedd Chwefror yn fishi iawn i fi wrth i fi gystadlu yng Nghystadleuaeth Cerdd Royal Over-seas League 2018. Wedi pasio’r rownd gyntaf drwy fideo, ces i ‘nghwahodd i’r rownd gyn-derfynol llinynnol ar Chwefror y 26ain yng nghanol Llundain. Roedd hi’n anodd twymo’r dwylo digon iddynt lwyddo chware’r rhaglen mentrus, Ballade Fantastique by Renie and Nocturne for the left hand by Scriabin, diolch i’r tywydd oer. Bum i’n cystadlu yn y gorffennol heb lwyddiant, felly pan ges i’r newyddion mod i yn y rownd derfynol, ro’n i’n wen o glust i glust!

Ar y 27ain, roedd y siwrne i ganol Llunden yn eitha tawel gan fod cynnifer o bobl yn aros tu fewn i ddianc o’r storm. Ro’n i’n hapus iawn i chware gyntaf, gan fod cyfle gyda fi wedyn i wrando ar yr holl gerddorion penigamp – cymysgedd da o offerynnau i’r gynulleidfa ddewr: telyn, soddgrwth, fiola, gitar a ffidil! Anaml dwi’n dweud hyn, ond ro’n i wrth fy modd gyda fy mherfformiad, a roedd hi’n ymddangos i’r gynulleidfa fwynhau’r rhaglen o Spohr Fantasy yn C leiaf a Carnival of Venice gan Posse. Er na enillais i’r brif wobr, dwi’n falch dros ben i ennill Gwobr Len Lickorish i Gerddor Llinynnol addawol.

Diolch i Ieuan Jones am adel i fi dwymo lan ar ei delyn, i Keziah Thomas am wrando i’r rhaglen a rhoi cyngor, ac wrth i’r gwrs i’m gwr oedd yn sant drwy’r ymarfer a’r paratode i gyd. Ymlaen i’r sialens nesaf!

Share…