Profiad Cerddorfaol

Mae gan Gwenllian brofiad helaeth fel perfformiwr cerddorfaol, wedi blynyddoedd o berfformio gyda cherddorfeydd gwahanol. Bu hi’n aelod o Gerddorfa Cenedlaethol Plant a Cherddorfa Cenedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr am nifer o flynyddoedd, gan weithio gydag arweinyddion o fri, megis Tadaaki Otaka, Marin Alsop, Yan Pascal Tortelier, Sir Colin Davies a Sir Simon Rattle.

Yn 2009, mynychodd Gwenllian Gŵyl ac Ysgol Gerdd Aspen yn UDA lle bu hi’n perfformio gyda myfyrwyr eraill, yn ogystal â cherddorion proffesiynol. Ei hathrawesau oedd Deborah Hoffman a Nancy Allen, a chafodd hi’r fraint o berfformio gyda’r ddwy delynorion mewn cyngherddau gyda Cherddorfa Gŵyl Aspen a Cherddorfa Siambr Aspen. Bu Gwenllian hefyd yn brif delynores y Sinfonia yn ystod cyngerdd clo gwyl Jazz Aspen gyda’r ennillydd Grammy Al Jarreau.

 

 

Yn ystod ei hastudiaethau yn Ysgol Juilliard, perfformiodd hi’n aml gyda Cherddorfa Juilliard yn ogystal â’r cerddorfeydd cyfoes Axiom ac Ensemble Newydd Juilliard. Anrhydedd oedd y gwahoddiad iddi gael cymryd rhan yn y daith rhwng Ysgol Juilliard ac Academy Frenhinol Llundain, gan ddiweddu mewn perfformiad yn Proms gyda Imogen Cooper o dan arweiniad John Adams. Yn fwy diweddar, bu Gwenllian yn perfformio gyda Orchestra of St.John, Surrey County Youth Orchestra, Academy String Ensemble, Trinity Orchestra, the Surrey Mozart Players, the Bromley Symphony Orchestra a Cinematic Sinfonia, i enwi rhai. Os hoffech weld os fydde hi’n rhydd i berfformio gyda’ch cerddorfa, gallwch anfon neges ar y dudalen cysylltu.