Photography by David Myers; Brighton 2017

Fideos newydd ar YouTube!

Share…

        

Fideos Newydd!

Dydd Sul, 14 Hydref 2018

Yn gynharach yn y flwyddyn, ges i lwyddiant mawr yng Nghystadleuaeth Cerdd Blynyddol ROSL gan ennill gwobr arbennig er cof am Len Lickorish. Roedd y tywydd yn arw iawn – digonedd o eira i drio fy atal rhag cystadlu! Felly, os fethoch chi glywed y perfformiad, gallwch nawr weld y perfformiad fyw ar fy sianel YouTube o rai o ffefrynnau’r byd telyn:

Spohr – Fantasi yn C leiaf

Posse – Carnival of Venice

Diolch yn fawr i ROSL am ganiatau fi i ddefnyddio’r clipiau!

Share…