Esiamplau o Raglenni

Mae Gwenllian yn dwli ar greu rhaglenni newydd yn unswydd ar gyfer cyngherddau penodol, megis cyngherddau Cymreig, cyngherddau i blant neu gŵyl â thema arbennig. Dyma rhai esiamplau i’ch ysbrydoli:

Ffantasia – Cyngerdd 1 awr

Ymbalfalwch drwy’r anialwch, deffrwch i gân adleisiol yr ehedydd a cheisiwch ddianc o sŵn di-ddiwedd calon yn dyrnu mewn noswaith o gerddoriaeth gwefreiddiol gyda Gwenllian Llŷr.

Erddigan G. Glyn
The Lark M. Glinka/M. Balakirev
Danse des Lutins H. Renie
Santa Fe Suite W. Mathias
Le Jardin Mouille J. de la Presle
Zitti from the Barber of Seville by Rossini N. C. Bochsa
Elegie B. Andres
Ballade Fantastique on the ‘Tell-tale Heart’ by Poe H. Renie

Ehediad yr hwyrnos – cyngerdd 45 munud

Daw grym natur yn fyw drwy’r tannau mewn cyngerdd o gerddoriaeth i’ch swyno ar delynau pedal a di-bedal.

Petite Suite
– Prelude
– Nocturne
– Fire Dance
D. Watkins
Rêverie C. Debussy
Night Stalker G. Llŷr
Flying with the Birds S. Rothstein
Around the Clock Suite
– Ten Past Two
– Beige Nocturne
– Harpicide at Midnight
– The Morning After
P. Chertok
Strawberry Moon G. Llŷr
Au Matin M. Grandjany

Hiraeth – 2 x 35 munud

Rhaglen o gerddoriaeth sy’n adlewyrchu anturiaethau Gwenllian dros y byd gyda’i thelyn. O Abertawe i Baris, Jerwsalem i Efrog Newydd ac yn ôl, mae digon o amrywiaeth at ddant pawb.

Sonata in F Major
– Allegro
– Musette
– Giga
J. Parry
Nebula, Blooming S. Kosugi
Maqamat A. Maayani
Hiraeth G. Williams
Impromptu G. Fauré
Interval
American Suite
– Reverie
– Dance
– Ballad
– Celebration
N. C. Bochsa
Ffarwel y Telynor J. Thomas
Divertissements
– a la francaise
– a l’espagnole
A. Caplet
Introduction, Cadenza and Rondo E. Parish-Alvars