Bywgraffiad

Mae’r delynores Gymreig Gwenllian Llŷr yn prysur ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol am ei pherfformiadau carismatig ac egnïol. Yng Ngorffennaf 2013, enillodd Gwenllian wobr yng Nghystadleuaeth Rhyngwladol UDA yn Bloomington, gan gael ei chanmol am ei dawn cerddorol a’i gallu i gysylltu â’r gynulleidfa. Mae hi hefyd wedi ennill nifer o wobrau yn fwy lleol, gan gynnwys y Rhuban Las yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 a Gwobr Len Lickorish i Gerddor Addawol yng Nghystadleuaeth ROSL 2018, yn ogystal a chael ei dewis fel Artist gyda City Music Foundation yn 2017.

Mae gyrfa Gwenllian wedi ei harwain ar draws y byd i berfformio mewn lleoliadau mawreddog gydag artistiaid adnabyddus, megis Rebecca Evans, Imogen Cooper, Al Jarreau, Matthew Rees a Bryn Terfel. Bu hi ar daith ar draws Prydain wrth i Sain ryddhau ei CD cyntaf, ‘O Wyll i Wawr’, gyda’r cylchgrawn UKHA yn clodfori ei pherfformiad “godidog”. Mae Gwenllian yn perfformio’n rheolaidd fel unawdydd gyda cherddorfeydd, gan ei galluogi i rannu gwlêdd o gerddoriaeth telyn gyda fwy o gynulleidfaoedd. Bu hi’n perfformio fel unawdydd gwâdd gyda Côrdydd ar lwyfan Zankel Hall yn Carnegie Hall, a mwynhâd mawr oedd cael perfformio cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan mor adnabyddus. Bu hi hefyd yn ddiweddar yn perfformio Concerto tanllyd a rhythmig Ginastera gyda Sinffonia Milton Keynes, y Concerto cain a phoblogaidd i ffliwt a thelyn gan Mozart gyda Shirley Barningham a Cherddorfa Siambr Hallgate, yn ogystal â’r Danses lliwgar a chyferbyniol gyda Cherddorfa St John’s.

Cafodd Gwenllian y bleser o astudio gydag athrawon gwych mewn rhai o’r colegau gorau yn y bydd, gan ennill graddau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ysgol Juilliard ac yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn ogystal â nifer o ysgoloriaethau a chefnogaeth ariannol, enillodd Gwenllian nifer o anrhydeddau eraill yn ystod ei hastudiaethau, gan gynnwys Gwobr William Schuman am gyflawniad ac arwainyddiaeth rhagorol yng ngherddoriaeth gan Ysgol Juilliard. Cymerodd hi fantais lawn o’r cyfle i weithio gyda nifer o artistiaid gwahanol yn ystod ei hastudiaethau, gan ddatblygu ei dealltwriaeth a’i hoffder o gerddoriaeth siambr ac i ymestyn y repertŵar telyn. Fel eiriolwr cerddoriaeth gyfoes, mae Gwenllian wedi gweithio gyda nifer o gyfansoddwyr dros y ddegawd ddiwethaf, gan helpu cerddorion a chynulleidfaoedd i ddeall hyblygrwydd y delyn, gan ddiweddu mewn nifer o berfformiadau cyntaf y byd. Yn ystod ei blwyddyn olaf yn Ysgol Juilliard, bu Gwenllian yn gweithio gyda’r gyfansoddwraig Sayo Kosugi a’r dawnsiwr a’r coreograffydd Eve Jacobs ar Nebula, Blooming ar gyfer telyn a dawns. Bu hi hefyd yn gweithio ar gerddoriaeth siambr gyda disgyblion cyfansoddi Prifysgol Caerdydd, yn gyntaf gyda’r ffliwtydd Lisa Nelsen ar y prosiect ‘Music is Fragile?’, gan ddiweddu gyda perfformiad byd cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ymysg y gwaith celf wnaeth ysbrydoli’r cyfansoddiadau, ac yna gyda’r soprano Sarah Dacey yn y prosiect ‘Coma Notes’, gyda pherfformiad byd cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd gyda’r bardd, James Nash.

Mae byd cerddorol Gwenllian yn ymestyn ymhellach na’r llwyfan, fel athrawes ac fel cyfansoddwr. Yn ogystal a’i gyrfa berfformio prysur, mae Gwenllian yn addysgu’n breifat, ar gyrsiau cerddoriaeth, yng Ngoleg y Brenin yn Llundain ac yn Ysgol St. Michael’s yn Otford. Mae hi hefyd yn gweithio i’r elusen Live Music Now, a gafodd ei sefydlu gan Yehudi Menuhin, sy’n helpu ystod eang o bobl sydd heb fynediad i gerddoriaeth byw. Bydd y flwyddyn ganlynol yn llawn datblygiadau cyffroes, gan gynnwys rhyddhau CD arall, cyhoeddi mwy o gerddoriaeth i’r delyn a pherfformio ledled Prydain. Gallwch glywed mwy am ei pherfformiadau drwy ddilyn Gwenllian ar y cyfryngau cymdeithasol.