Fy Arddull Dysgu

Mae’r dyfyniad yma yn adnabyddus iawn dyddie ma:

“Those who can, do; those who can’t, teach.”

Wel, dyma ddyfyniad dwi’n meddwl sy llawer fwy cywir:

“Those that know do. Those that understand, teach”.

Accredited to Aristotle

Mae’n sgil arbennig i gael dawn naturiol i berfformio, ond mae’n sgil hollol wahanol i allu addysgu eraill yn yr un ffordd. Dyw’r ffaith fod rhywun wedi ennill gwobrau di-ri ddim o reidrwydd yn sicrhau y byddant yn athro neu athrawes dda. Beth yw prif nodweddion athrawon llwyddiannus? Bod yn greadigol, trefnus, deallus, amyneddgar, egnïol, llawn brwdfrydedd…mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd. I mi, mae bod yn athrawes yn rhoi cyfle gwerthfawr i helpu llunio bywyd rhywun drwy addysg, ysbrydoliaeth a chefnogaeth. Dwi’n addysgu disgyblion i agor eu clustiau a gwrando ar y byd o’u hamgylch. Dwi’n cynnig cyfleoedd iddynt berfformio ac i gyd-weithio â cherddorion eraill. Mae pob un disgybl yn bwysig i mi, a dwi’n ymdrechu i sicrhau eu mwynhad fel cerddor ac fel unigolyn.

Dros y pymtheg mlynedd dwetha, dwi wedi gweithio gyda disgyblion o bob oed, gan gynnwys plant ifanc, plant yn eu harddegau ac oedolion. Mae pob disgybl yn cynnig sialens newydd, technegau newydd a cherddoriaeth newydd i ddarganfod. Mae pob un yn unigryw, ac mae pob gwers wedi ei seilio ar anghenion yr unigolyn. Dwi’n gyfforddus yn gweithio gyda disgyblion o bob lefel, yn cynnwys dechreuwyr, rhai sydd yn ail-ddechrau ar ôl sbel o chwarae, a rhai ar lefel uchel. Gall pawb ddysgu rhywbeth newydd, ta waeth am eu cefndir a’u gobeithion.

Beth bynnag yw’r sefyllfa – gwers, dosbarth meistr, gweithdy – y nod yw i rannu rhywbeth â phob un disgybl. Gall fod am dechneg, arddull, brawddegu, sain, rhaglenni, presenoldeb ar y llwyfan, cyngor ar ymarfer neu hyd yn oed rhywbeth hollol wahanol am fywyd yn gyffredinol; y gobaith yw fod y wybodaeth yn cael ei drysori a’i rannu wrth iddynt dyfu a datblygu.

Yn bresennol, dwi’n dysgu yn Orpington ac mewn rhai ardaloedd yng Ngogledd Llundain, yn ogystal ag Ysgol St Michael yn Otford. Gallwch gysylltu â mi’n uniongyrchol am fwy o wybodaeth, neu darganfod mwy o wybodaeth ar fy nhudalen ar The Tutor Pages