Photography by David Myers; Brighton 2017

Swydd ddysgu newydd

Share…

        

Swydd Ddysgu Newydd

Iau, 12 Gorffennaf 2018

Fel y gwyddoch, mae addysgu yn rhan annatod ohona i a dwi wastod yn fodlon rhannu fy nghyfrinachau fel telynores gyda disgyblion o bob oed a safon. Dwi’n hapus i rannu mod i wedi cael cynnig swydd fel athrawes delyn yn yr ysgol hyfryd St Michael’s Prep yn Otford. Mae gan yr ysgol adran gelfyddydau fywiog, a dwi’n dishgwl ‘mlan cael gweithio gyda’r tîm cerdd wych yn yr ysgol o fis Medi 2018.

Byddaf o hyd yn addysgu yng Nghanolfan Gerdd Latymer ar Sadyrnau, ac yn breifat – mae pob disgybl yn bwysig i mi a dwi’n gobeithio eu bod i gyd yn mwynhau ac yn dysgu rhywbeth ym mhob gwers. Mae’n fraint i fod yn dyst i lwyddiant fy nisgyblion drwy eu gwaith caled a’u dyfalbarhad. Llongyfarchiadau oll am flwyddyn rhagorol arall – daliwch ati!

Share…