Photography by David Myers; Brighton 2017

Haf 2018

Share…

        

Perfformio

Llun, 16 Gorffennaf 2018

Gyda’r haf yn danbaid o’n hamgylch, mae’n bendant yn dymor y priodasau, ac mae wedi bod yn bleser cael rhannu dathliadau gyda nifer o bobl dros y misoedd dwethaf. Yn ogystal â phriodasau, dwi wedi bod yn perfformio mewn cyngherddau unawdol a cherddorfaol, yn cynnwys gyda Surrey Mozart Players a Sutton Symphony Orchestra, ac yn paratoi i chwarae mewn opera un act y cyfansoddwr Jacob Bride wythnos nesaf. Bues i hefyd ar daith gyda Live Music Now, yn perfformio yn y gymuned ger Abertawe ac yn yr ŵyl Tân yn y Mynydd – bishi fel arfer!

Mae sawl cyfle i chi fy nghlywed dros y misoedd nesaf, felly gobeithio ga i eich gweld cyn hir:

 

  • Cyngerdd unawdol – 24ain Gorffennaf 2018 Tamed dros wthnos tan y gyngerdd yma yng Nghasgliad Wallace yn Llundain – diolch enfawr i City Music Foundation am fy  ngwahodd i berfformio. Wir yn dishgwl ‘mlan i rannu’r rhaglen sy’n llawn ffefrynnau o repertwar y delyn wedi’u asio gyda threfniadau hyfryd o gerddoriaeth piano.
  • Cyngerdd unawdol – 31ain Gorffennaf 2018 Dwi’n falch i fod yn dychwelyd i Aberystwyth eleni ar gyfer MusicFest, gan rhoi datganiad unawdol yn ogystal â pherfformio gyda Cherddorfa Orion ac Artist CMF, Joseph Shiner. Mae wastad yn bleser cael dychwelyd i Gymru i berfformio, felly dwi hefyd am berfformio yn y Llyfrgell Cenedlaethol yn ystod yr wythnos – digonedd o gyfleoedd i chi ddal fi ar antur arall gyda’r delyn!
  • Eisteddfod Genedlaethol – 3-11 Awst 2018 Wedi ennill y Rhuban Glas yn 2012, dwi wrth fy modd i gael fy ngwahodd i fod yn feirniad ar gyfer yr Eisteddfod eleni yng Nghaerdydd. Bydd hi’n wythnos hir gyda thair cystadleuaeth a chwech adran, ond fi’n dishgwl ‘mlan i gael clywed doniau cerddorion Cymru. Bydd digonedd o gyngherddau, cystadleuthau, seremoniau, stondinau, bwyd ac wrth, cyfleoedd i rhannu ein diwylliant Cymreig – wela’i chi na!
  • Cwrs telyn iau a hŷn – Awst 2018 Wedi eu trefnu gan Ruth Faber, mae’r cyrsiau yma yn llawn hwyl ac yn gyfle da i gwrdd â thelynorion eraill a dysgu sgiliau newydd. Fel disgybl, ges i nifer o gyfleoedd i chware mewn ensemble o bob math, gan ddatblygu sgiliau darllen a pherfformio. Bydd hefyd cyngherddau ffantastig i chi joio – bwciwch nawr!
  • Cyngerdd unawdol – 3ydd Medi 2018 Diolch i’r Royal Over-seas League am drefnu cyfle arall i’m clywed yn perfformio yn Llundain! Mae’r gyngerdd yma yn rhad ac am ddim, ac yn berffaith i godi’ch calon wrth ddweud ta-ta i’r haf am flwyddyn arall. Mae cymaint o gerddoriaeth hyfryd o Gymru, felly dewch i glywed un neu ddau o’m ffefrynau gan Mathias a Grace Williams.
Share…