GWENLLIAN LLYR

Mae’r delynores Gymreig Gwenllian Llŷr yn ennill clôd rhyngwladol am ei pherfformiadau egnïol a charismataidd. Ynghyd â nifer o wobrau eisteddfodol, mae Gwenllian wedi ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol megis Ysgoloriaeth Nansi Richards, y Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Telyn Camac Prydain Fawr yn 2010, a’r 7fed Wobr yng Nghystadleuaeth Delyn Rhyngwladol yr UDA.

PERFFORMIO

Gallwch ddarganfod esiamplau o raglenni ar cyfer cyngherddau. Gallaf hefyd greu rhaglenni o amgylch thêmau neu syniadau sydd gennych.

ADDYSGU

Dwi am feithrin angerdd cerddorol pob disgybl dwi’n cwrdd, boed mewn un wers, un flwyddyn neu eu holl addysg.

CYFRYNGAU

I wrando ar ddyfnyiadau o berfformiadau Gwenllian, yn ogystal â lawrlwytho lluniau a dogfennau, ewch i’r adran gyfryngau.