Photography by David Myers; Brighton 2017

Mae fy CD nesaf…

G2
Share…

        

Mae fy CD nesaf…

Llun, 3 Chwefror 2020

…yn cael ei recordio yn hwyrach wythnos yma!

Dwi wir yn dishgwl ‘mlan i ddechrau gweithio’n iawn ar y prosiect yma, gyda’r sesiwn cyntaf yn cael ei recordio yn hwyrach wythnos yma. Bydd y CD yn llawn o ddarnau Cymreig, gan gynnwys un o ‘nghyfansoddiadau newydd yn ogystal â chomisiwn newydd gan Mared Emlyn. Galla i ddim meddwl am unrhyw le gwell i recordio nac ym Mhrifddinas Cymru, Caerdydd, lle bum yn astudio ar gyfer fy ngradd gynta. Byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth cyn gynted a bydd modd!

Share…