Photography by David Myers; Brighton 2017

Cerddoriaeth a chacennau

Share…

        

Cerddoriaeth a chacennau

Llun, 14 Mai 2018

Gyda’r gwanwyn yn diflannu a’r haul yn dechrau gwenu, mae cyfnod yr arholiadau yn prysur agosau. Dewch i fwynhau gwledd o gerddoriaeth hyfryd a blas neu ddau o deisen mewn cyngerdd anffurfiol yn Orpington. Bydd cyfle i chi gael eich swyno gan Gwenllian, yn ogystal a siawns i’w disgyblion gael perfformio cyn eu arholiadau.

Mehefin 10fed 2018

3:30

Orpington Methodist Church

Bydd tocynnau ar gael ar y drws – dim ond £6/£4 yn cynnwys y danteithion di-ri a chyngerdd hyfryd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Gwenllian ar ebost.

Share…